Flyerele: excelente pentru a promova orice afacere!

Suntem oamenii epocii în care trăim, epoca cibernetizării masive. Tot mai multe obiecte şi procese au nevoie de calculator şi conexiune la internet. Dar lucrurile simple încă au efect şi nu trebuie să le ignorăm – iar în această categorie intră şi modalitatea de reclamă care implică înmânarea de flyere, fluturaşi, pliante sau foi volante – toţi termenii se referă de fapt la acelaşi lucru. Aceşti termeni se referă la materiale publicitare constituite din cel mult o coală sau două format A4, împăturită şi care a fost imprimată cu diverse texte şi imagini. Terminologia ce desemnează astfel de materiale de reclamă face referire la faptul că, odată ce primitorul a examinat informaţiile cuprinse în pliant, poate să considere că este relevantă şi pliantul merită păstrat, sau nu, caz în care îl aruncă la coşul de gunoi (astăzi, pentru că în trecut, neexistând coşuri de gunoi, ele erau luate de vânt, de aici „fluturaş” sau „flyer”(zburător în limba engleză).

Ce face foaia volantă atractivă ca modalitate de reclamă? În primul rând, simplitatea ei: tot ce este de făcut constă într-o serie de acţiuni deloc complicate. Prima acţiune este cea de concepere a textului şi graficii care vor fi imprimate pe flyere; operaţiunea poate fi făcută de persoane cu minime cunoştinţe în domeniu, deşi poate să fie încredinţată unor profesionişti în publicitate (atunci când este vorba de campanii integrate, incluzând publicitate la radio, TV, internet, presă scrisă, şi pliantele sunt rezultatul muncii profesioniştilor). Totuşi nu este absolută nevoie de un designer grafic pentru asta, ci doar minime abilităţi. A doua acţiune este imprimarea. În funcţie de cantitate, aici s-ar putea să fie necesară apelarea la profesionişti. Dacă numărul este mic şi imprimanta poate fi folosită în acest scop, în cazul unor volume mai mari, tipărirea este o soluţie mai ieftină şi mai eficientă (tiparul poate oferi calităţi grafice superioare imprimantei).

Cea de-a treia şi ultima acţiune este şi cea mai importantă. Ea face diferenţa între acest mod de reclamă şi toate celelalte moduri: este înmânarea respectivelor flyere. Este clar că alegerea punctelor de distribuţie dintr-o localitate este o alegere strategică, şi trebuie la fel de bine gândită ca şi redactarea pliantelor. Intersecţiile cu trafic pietonal maxim, diverse obiective care au tangenţă cu cel al campaniei publicitare (evident că oferirea de pliante în cadrul târgurilor comerciale a devenit ceva aproape tradiţional). Tocmai faptul că este implicată o persoană care îţi oferă ceva – foaia volantă – reprezintă un act uman şi are un impact diferit de cel al vizionării unui clip TV. Ba, dacă aceste flyere fac reclamă unui produs cosmetic, faptul că o domnişoară drăguţă şi bine machiată oferă acest gen de pliante este un lucru care sporeşte eficienţa reclamei. Din toate acestea rezultă că modul de a face reclamă cu ajutorul flyerelor şi foilor volante este unul foarte simplu, care se realizează fără mari cheltuieli şi are un impact publicitar foarte mare. Datorită simplităţii şi raportului cost/calitate, flyerul este prima modalitate de reclamă pe care antreprenorii aflati la început de drum în afaceri o adoptă pentru o iniţiativă lucrativă care de abia demarează şi are nevoie de publicitate bună cu costuri minime.

Publicat de