Printurile color: un impact deosebit

Deşi majoritatea datelor astăzi sunt vehiculate în format electronic, pe ecranele calculatoarelor, tabletelor sau ale telefoanelor mobile, mai există încă o gamă largă de date şi documente care trebuie să fie imprimate. Unele pot fi documentaţii de natură tehnică sau prezentări publicitare, de diverse mărimi, cel mai adesea fiind preferate formatele A4 şi A3. În cazul documentaţiei tehnice, aceste printuri color sunt mai eficiente în a transmite informaţia, fie că este vorba de text, dar mai ales dacă este vorba de imaginile prezentând diverse scheme sau schiţe de utilaje tehnologice, motoare, etc.; culoarea face mult mai vizibile detaliile, clarificând rolul jucad de diferitele componente.

Acelaşi impact şi un rol identic îl joacă respectivele printuri color atunci când documentaţia cuprinde diverse grafice, această formă de prezentare a datelor fiind des utilizată în cadrul diverselor documentaţii. Graficele organizează şi sintetizează informaţia, făcând-o mai abordabilă la nivel strategic, şi de aceea folosirea culorilor este un atu important atunci când aceste grafice sunt introduse ca parte a documentelor – lucru evident cand ele sunt vizibile pe ecranele calculatoarelor – cu atât mai mult se manifestă acest impact vizual atunci cand un grafic este printat pe o coală de hârtie. Relaţiile dintre entităţile prezentate în cadrul graficului pot fi mult mai uşor evidenţiate utilizând culorile decât s-ar putea face acest lucru doar cu diversele nuanţe de gri.

Un alt caz în care se impune necesitatea folosirii acestor printuri color este cel al materialelor publicitare. Întrucât acest gen de materiale trebuie să aibă impact maxim asupra privitorului, calitatea lor nu poate fi atinsă fără folosirea culorilor, care atrag atenţia şi ajută foarte mult la fixarea datelor în memoria posibilului client. Broşurile de prezentare, pliantele, afişele, toate aceste materiale trebuie să fie tipărite în culori vii şi atrăgătoare pentru a-şi putea îndeplini menirea lor esenţială, cea de a atrage atenţia, a trezi curiozitatea şi de a imprima în memoria de lungă durată logo-ul, sigla, numele firmei sau al mărcii de produse, dar şi caracteristicile prin care acestea se diferenţiază de concurenţă. Şi deoarece gama alb-gri-negru este ternă, toate acestea nu pot fi realizate fără tipărirea color.

Astăzi este tot mai necesară pregătirea profesională şi actualizarea acesteia, care se face de obicei prin intermediul manualelor pentru cursuri, Toate avantajele pe care le-am prezentat deja se regăsesc şi la manualele pentru cursuri profesionale sau de alt gen (de exemplu cele de limbi străine), avantaje pe care doar utilizarea de materiale tipărite color le posedă. Mai sunt şi alte genuri de materiale care au aceeaşi necesitate, de a fi tipărite color – încă un exemplu de acest fel fiind diplomele. Fie că este vorba de diplome de calificare profesională, de diplome care marchează realizările în domeniul sportiv, sau cele care o fac în domeniul artistic, calitatea grafică pe care trebuie să o posede o diplomă nu poate să fie atinsă fără culori. Şi în finalul acestui articol să nu uităm de un tip de materiale publicitare care au un motiv în plus să fie constituite din printuri color: portofoliile sau mapele de prezentare ale artiştilor plastici sau ale galeriilor de artă. Cum ar putea fi prezentată o pictură făcută în culori vii în nuanţe de alb şi negru? De aceea reproducerile de artă sunt implicit tipărite color.

Publicat de